Tarihi Kişiler

İbni Sina Kimdir?

İbni Sina Kimdir?

İbni Sina Hakkında kısaca bilgi. İbni Sina’nın hayatı ve eserleri, hayatı boyunca yapmış olduğu faaliyetler ve biyografisi yer almaktadır.

İbni Sina Hayatı Kısaca

Hangi ülkeden olduğu bugün bile tartışılan İbni Sina, 980 yılında Buhara’nın Afşina köyünde doğdu. Arap ya da İranlı olduğunu söyleyenlerin yanı sıra Türk olduğunu söyleyenler de vardır. Türk büyükleri arasında adı her zaman anılır. Belh’li olan babası Abdullah’ın bilgili bir insan olduğu söylenir. İbni Sina doğduğu sırada babası Buhara’da memurmuş. Asıl adı Ebu Ali Hüseyin olan İbni Sina’nın annesinin adı da Sitare’dir. Büyükbabasının adı Sina olduğundan İbni Sina diye anılmıştır.

Küçük yaşta zekası ile ilgi çekerek değerli öğretmenlerden ders almış, on altı yaşında Buhara Emiri Mansur’u bir hastalıktan kurtararak sevgisini kazanmış, Saray kitaplığına girmek iznini koparmıştır. Samanoğullarının çok zengin olan kitaplığında bir yıl geceli, gündüzlü okumuş, çalışmış ; ne yazık ki bir zaman sonra bu kitaplık yanmıştır. Yangını o kitapları başkaları da okumasın diye İbni Sina’nın çıkardığı söylenirse de, bu bilgi kesin değildir ve ispatlanamamıştır.

Babası öldükten, Samanoğulları da gücünü kaybettikten sonra İbni Sina Buhara’dan ayrılmış, Harzem’e, oradan da Horasan’a gitmiştir. Hemedan Hâkiminin çağırması üzerine Hemedan’a geçerek yıllardır mide hastalığı çeken hakimi iyileştirmiş ve bu başarısı sayesinde vezirliğe tayin edilmiştir. Hemedan’da bir yandan devlet işleri ile uğraşırken, bir yandan da eserler yazmıştır. Hakimin ölümünden sonra vezirlikten çekilmiş, yeni Hakimle anlaşamadığı için de bir ara hapse atılmıştır. Bir zaman sonra Isfahan Hâkimi Hemedan’ı alınca İbni Sina’yı İsfahan’a götürmüştür. Sonrasında Gazneliler İsfahanı almış, İbni Sina Hemedan’a kaçmış, orada hastalanarak 1037 yılında ölmüştür.

Eserleri arasında en önemlileri “Şifa” ile “Kanun” isimli eserlerdir. Birinin konusu tıp, diğerinin ise felsefedir.

İbni Sina kaç yılında doğdu?
980 yılında doğmuştur.

İbni Sina kaç yılında öldü?
1037 yılında ölmüştür.

İbni Sina eserleri [1]

– El-Kanun fi’t-Tıb
– Kitabü’l-Necat
– Risale fi-İlmi’l-Ahlak
– İşarat ve’l-Tembihat
– Kitabü’ş-Şifa

Ünlü İbni Sina Sözleri
– AIetIerin en faydaIısı kaIemdir. Bir şişe mürekkep bir küIçe aItından hayırIıdır.
– Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır.
– Dünya, aklı olup, dini olmayan adamlarla ve dini olup, aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır.
– Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.

İbni Sina Filmi
İbni Sina Hekim isimli film 2013 yılında çekilmiştir. Philipp Stölzl tarafından çekilen filmi ABD ve Almanya yapımıdır. 150 dakika süren filmde Ben Kingsley , Stellan Skarsgård , Tom Payne , Elyas M’barek , Olivier Martinez isimli oyuncular oynamaktadır. Filmin orjinal ismi “The Physician” şeklindedir. Fragmanını alt kısımdan izleyebilirsiniz.

İbni Sina Kim?

İbn-i Sina (d. 980 – ö. 1037), İslam dünyasının ve Batı tıbbının en önemli hekimlerinden biridir. Özellikle tıp, felsefe, mantık ve matematik alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınır.

Doğum yeri günümüzde Özbekistan sınırları içinde kalan Harezm bölgesidir. Babası Hristiyan bir yönetici, annesi ise Müslümandı. Çocukluğunda dikkat çeken zekası sayesinde kısa sürede Arapça öğrenmiş ve daha sonra tıp eğitimi almıştır. Eserlerinin büyük bir kısmı Arapça’dır ve İslam dünyasında büyük bir etkiye sahip olmuştur.

İbn-i Sina, “Kitab-ül Kanun Fi’t-Tıb” adlı eseriyle tanınır. Bu eseri, Batılıların “Kanun” olarak bildiği eserin İslam dünyasına uyarlanmış bir versiyonudur. Tıp alanında da birçok çalışmaya imza atan İbn-i Sina, hastalıkların teşhis ve tedavisi konusunda önemli buluşlar yapmıştır. Ayrıca, tıp eğitiminde kullanılan birçok kitap yazmıştır.

Felsefe alanında da İbn-i Sina’nın önemli katkıları olmuştur. Aristoteles’in eserlerini Arap dünyasına tanıtmış ve bu eserlerin İslam felsefesi üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. Ayrıca, “El-İşarat ve’t-Tanbihat” adlı eseriyle de tanınan İbn-i Sina, mantık ve metafizik alanlarına da önemli katkılarda bulunmuştur.

Matematik alanında da İbn-i Sina’nın çalışmaları bulunmaktadır. Özellikle cebir konusunda yaptığı çalışmalar, Batı matematiğine de büyük etki yapmıştır. İbn-i Sina ayrıca astronomi, kimya, psikoloji ve müzik teorisi gibi alanlarda da çalışmalar yapmıştır.

İbn-i Sina, ölümünden sonra da Batı tıbbı ve felsefesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Avrupa’da, “Avicenna” adıyla tanınan İbn-i Sina’nın eserleri, Orta Çağ boyunca Batı dünyasında okutulan ve tartışılan önemli çalışmalar arasında yer almıştır.

Farklı yazılarımıza bakmak isterseniz buraya tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu